Понад 20 років в Україні

На головну > Прес-центр > Новини > Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСНОВА ХОЛДИНГ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


1.Загальні відомості
Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ"
Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32252776
Місцезнаходження емітента: 03115, Україна, м.Київ, вул. Краснова, 27
Міжміський код, телефон та факс емітента: 0 (44) 452-98-87, факс 0 (44) 452-98-87
Електронна поштова адреса емітента: steblyanko.i@asnova.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: asnova.com
Регіон емітента:  8038600000
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

2.Текст повідомлення
«25» січня 2013 року приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ" отримало зведений обліковий реєстр власників іменних цінних паперів станом на «24» січня 2013 року від Приватного акціонерного товариства «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» в якому:
- на рахунку власника іменних цінних паперів "фізичної особи", що відкритий у Зберігача ПАТ «Креді Агріколь Банк» (Код за ЄДРПОУ: 14361575), відбулося зменшення кількості простих іменних акцій з 2512 штук, що становило 20,933 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства до 2306 штук акцій, що становить 19,217 % від загальної кількості голосуючих акцій у статутному капіталі товариства.

Особа, що вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Директор – Гулієв Урфан Різван огли